Marsa Trinity A.F.C.
    Affiliated with I.A.S.C. 1996/97


L-Istorja tat-Team
 
Marsa Trinity A.F.C.
NAVIGATION
Home
Il-Kumitat
L-Istorja tat-Team
Avvizi
Players u Scorers
Rizultati u Klassifiki
Team Fixtures
Sponsors tat-Team
Unuri
10 Staguni fil-I.A.S.C.
Album tal-Klabb
Attivitajiet tal klabb
Photo Gallery
Links
Guestbook


    
L-ISTORJA TAT-TEAM

   


  Gold Line 7 

It-twaqqief tal-Marsa Trinity a.f.c. beda bil-partecipazzjoni taghna f'one day tournament,organizzat mil-ghaqda Marsa Maria Regina.F'dan il-one day, it-team taghna rebah dan it-tournament minghajr l-ebda telfa.

Fit-tieni tournament li hadna sehem fih, organizzat mill-ghaqda Maria Regina, hrigna rebbieha.  F'dan it-tournament tlifna biss partita wahda.  Wara il-finali, il-kaptan Joseph Spiteri kien ipprezentat bit-trophy tar-rebbieha.

Wara dawn iz-zewg tournaments, is-Sur Paul Portelli wera ix-xewqa li naqdu t-team tal-11 a side u niehdu sehem f'xi kampjonat tal-amateurs.  Is-Sur Joseph Spiteri, li kien inkarigat mit-team, ippropona li nidhlu nilghabu fil-kampjonat tal-Inter Amateurs Soccer Competition.  Dan kien fl-istagun 1996/1997.

Qabel ma beda l-kampjonat, il-kumitat, li kien jikkonsisti minn Edward Abela (President), Raymond Meli (Vici President), Joseph Spiteri (Segretarju), Charles Schembri (Assistent Segretarju) u Paul Portelli (Kaxxier), kienu iddecidew li jaghmlu tournament biex jingabru xi finanzi ghat-team.  F'dan it-tournament, it-team taghna rebah ghat-tielet darba infila.

L-EWWEL STAGUN - 1996/1997

L-ewwel stagun kien fl-I.A.S.C. u hadna sehem fit-tieni divizjoni.  Qabel ma beda' l-istagun, is-sindku tal-Marsa, is-Sur Frans Debono, taghna sett gerijiet u l-kumpanija Waste Oil sponsorjat lit-team ghal dan l-istagun.  F'dan l-ewwel stagun li hadna sehem fih konna kwazi hadna il-promozzjoni, imma minhabba protesta tlifna l-punti u bqajna t-tieni divizjoni.

IL-PARTITI KOLLHA LI LABNA FL-INTER AMATUER SOCCER COMPETITION F'DAWN IZ-ZATAX IL-SENA.
1996/2015

 
 
 


TEAM L R D T F K PTI
B'BUGIA.T 12 3 1 8 18 33 10
B'KARA.ST.J 5 5 0 0 18 6 15
BURMARRAD 9 6 1 2 17 8 19
COSPICUA.st.T 16 3 2 11 18 39 11
FLORIANA.A 14 2 1 11 18 37 7
GZIRA.UTD 12 6 1 4 32 19 22
HAMRUN.L 18 9 2 7 34 22 29
KALKARA.ST.J 4 4 0 0 12 3 12
LUQA.J 4 3 0 1 11 7 9
MGARR.F 6 5 1 0 19 6 16
MOSTA.G  18 4 5 9 20 40 17
MQABBA.A 1 1 0 0 3 1 3
MSIDA.R.S 20 6 8 6 32 34 26
PAOLA.A.F.C 1 1 0 0 4 1 3
PIETA.UTD 4 4 0 0 8 3 12
QORMI.Y.B 2 1 0 1 4 4 3
QRENDI.S 2 2 0 0 8 2 6
ROVERS.UTD 8 7 1 0 18 6 22
SAFI.ST.P 3 1 0 2 3 4 3
SENGLEA.Y 23 3 1 19 24 71 10
ST.LUCIA.AFC  8 1 3 5 14 21 6
ST.VENERA.Y.B 1 1 0 0 2 0 3
TA GIORNI.W 1 1 0 0 2 1 3
ZABBAR.C.B  5 5 0 0 12 2 15
ZEBBUG.V 3 2 1 0 5 0 7
ZEJTUN.L 4 3 0 1 11 2 9
ZURRIEQ.W 19 5 3 11 30 45 18
TOTAL 224 89 31 98 635 417 316
 
                


This webset page was assembled on Thursday February 26, 2009 with graphics from the public domain using one of the many auto-scripters available atChat_Central_Gateway  
All rights reserved KENDOC 2005-9
                               

 

 L-EWWEL STAGUN - 1996/1997
L-ewwel stagun kien fl-I.A.S.C. u hadna sehem fit-tieni divizjoni.  Qabel ma beda' l-istagun, is-sindku tal-Marsa, is-Sur Frans Debono, taghna sett gerijiet u l-kumpanija Waste Oil sponsorjat lit-team ghal dan l-istagun.  F'dan l-ewwel stagun li hadna sehem fih konna kwazi hadna il-promozzjoni, imma minhabba protesta tlifna l-punti u bqajna t-tieni divizjoni.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN

2 DIV FIXTURE 1996/97

LEAGUE MARSA.T VS ZABBAR.C.B 4-1

            MARSA.T VS GZIRA UTD I-2

            MARSA.T VS TA GIORNI 2-1

            MARSA.T VS ST.LUCIA 1-1

            MARSA.T VS PIETA UTD 1-0

  W/O    MARSA.T VS ROVERS UTD 2-0 
   
PROTEST MARSA.T VS SAFI ST.P 0-2

            MARSA.T VS B'BUGIA 0-4

I/L W/O MARSA.T VS SAFI ST.P 2-0

I/L        MARSA.T VS QORMI Y.B 0-1

K/O      MARSA.T VS ST.LUCIA  1-2

3 - Joseph Casha           3 - Joseph Spiteri          2 - Norbert Gerada                
1 - Robert Zammit          1 - Mario Zammit              1 - Mario Gatt            
1 - Manuel Spiteri


KLASSIFIKAL
R
D
T
F
K
PTI
1.  Gzira United
8
8
0
0
19
5
16
2.  Safi St. Paul
8
4
3
1
11
5
11
3.  Birzebbugia BA
8
4
1
3
14
7
9
4.  Marsa Trinity
8
4
1
3
11
11
9
5.  Pieta United
8
3
2
3
16
17
8
6.  Santa Lucia AFC
8
3
1
4
16
14
7
7.  Rovers United
8
2
2
4
7
12
6
8.  Zabbar CB
8
1
2
5
11
19
4
9.  Ta' Giorni W
8
0
2
6
8
24
2

Bil-preparazzjoni ghat-tieni stagun hadna sehem f'tournament iehor u ergajna rbahnieh.  Infatti, minn tmien partiti rbahna sebgha.  U dan kien it-tielet tournament mirbuh infila.


IT-TIENI STAGUN - 1997/1998
Fit-tieni stagun li hadna sehem fih, it-team ha promozzjoni ghall-ewwel divizjoni.  F'dan il-kampjonat laghbna tmien partiti u ma tlifniex loghba wahda.  Irbahna hamsa u gibna tlieta draw.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out, spiccajna fir-raba' post u fil-partita tal-Amateur Cup laghbna kontra Senglea Youngsters.  Wara, l-kumitat laqqa l-players ghall-riceviment xieraq.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
2 DIV FIXTURE 1997/98

LEAGUE MARSA.T VS B'KARA ST.J 2-0

            MARSA.T VS ST.LUCIA 3-1

            MARSA.T VS MSIDA R.S 0-0

            MARSA.T VS ZABBAR C.B 1-0

            MARSA.T VS PIETA UTD 3-1

            MARSA.T VS ZEBBUG.V 0-0

I/L        MARSA.T VS COSPICUA 0-3

I/L        MARSA.T VS PIETA UTD 2-1

   K/O    MARSA.T VS ZEBBUG.V 3-0

K/O       MARSA.T VS QORMI  3-2

K/O      MARSA.T VS GZIRA UTD 2-4

K/O 3/4 MARSA.T VS COSPICUA 1-2

A/C      MARSA.T VS SENGLEA 1-1 EXT 1-4
 

5 - Joseph Casha             5 - Joseph Sciberras          3 - Joseph Camilleri
2 - Daniel Gatt                 1 - Joseph Micallef            2 - Tyron Bonnici
2 - Robert Zammit            1 - Franklyn Borg              1 - Norbert Gerada
2 - Joseph Agius               1 - Glenn Xuereb


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Msida RS
8
7
1
0
28
2
15
2.  Marsa Trinity
8 5
3
0
26
4
13
3.  Pieta United
8 5
0
3
14
13
10
4.  Rovers United
8 4
1
3
9
10
9
5.  Birkirkara St. J
8 3
1
4
13
12
7
6.  Birzebbugia BA
8 2
2
4
10
12
6
7.  Santa Lucia AFC
8 1
2
5
7
16
4
8.  Zabbar CB
8 1
2
5
8
22
4
9.  Zebbug V
8 1
2
5
4
17
4

Fis-sajf ta l-1998 sar summer league mit-team taghna.  Dan kien sponsorjat mid-ditta ta' l-ghamara REDEEMER FURNITURE.  F'dan is-summer league spiccajna fit-tieni post.


IT-TIELET STAGUN - 1998/1999
L-istagun 1998/1999 beda billi saret prezentazzjoni li fiha s-Sur Kenneth Turner, tal-kumpanija Borg Cold Stores ipprezenta sponsor tan-Nastro Azzurro, u s-Sur Saviour Spiteri taghna sponsor iehor tal-kumpanija Ace Freighters sabiex tinghatalna ghajnuna ghal dan l-istagun.

F'dan il-kampjonat spiccajna r-raba' u fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fit-tieni round.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 1998/99

LEAGUE MARSA.T VS PAOLA AFC 4-1

            MARSA.T VS GZIRA UTD 6-0

            MARSA.T VS MSIDA R.S 0-2

            MARSA.T VS HAMRUN.L 2-1

            MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-1

            MARSA.T VS COSPICUA ST.T 0-2

            MARSA.T VS ZURRIEQ.W 0-0

            MARSA.T VS MOSTA.G 1-1

4/5       MARSA.T VS MSIDA.R.S 0-0

K/O      MARSA.T VS ZABBAR.C.B 3-0

4/5       MARSA.T VS COSPICUA ST.T 2-4

K/O W/O MARSA.T VS ZURRIEQ.W 0-2

4 - Joseph Casha                 3 - Joseph Sciberras                3 - Joseph Camilleri
2 - Daniel Gatt                    2 - Albert Grech                      2 - Manuel Galea
1 - Stefan Brincat                1 - Joseph Micallef


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Senglea Y
8
8
0
0
15
3
16
2.  Zurrieq W
8
6
1
1
17
6
13
3.  Mosta G
8
5
1
2
13
6
11
4.  Msida RS
8
4
0
4
12
12
8
5.  Marsa Trinity
8
3
2
3
13
8
8
6.  Cospicua St. T
8
1
2
5
8
16
4
7.  Hamrun L
8
1
2
5
8
16
4
8.  Gzira United
8
1
2
5
8
20
4
9.  Paola AFC
8
0
0
8
5
22
0

Qabel ma rega beda kampjonat iehor, it-team taghna ha sehem f'tournament li kien organizzat mill-Marsa Football Club u t-team spicca fit-tielet post.

F'Gunju ta' l-1999 it-team taghna organizza summer league li fih hadu sehem sitt timijiet u r-rebbieha kienu Ta' Patakku, li rebhu l-partiti kollha.  Dan is-summer league kien sponsorjat mid-ditta ta' l-ghamara REDEMMER FURNITURE.


IR-RABA' STAGUN - 1999/2000
Fir-raba' stagun, dak ta' l-1999/2000, ergajna hadna sehem fl-ewwel divizjoni u f'dan l-istagun, il-kumpanija Ace Freighters sponsorjat lit-team.  F'dan il-kampjonat spiccajna fis-seba' post u zammejna fl-ewwel divizjoni.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fl-ewwel round.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 1999/00

LEAGUE MARSA.T VS ST.LUCIA 2-3

            MARSA.T VS MSIDA R.S 1-1

            MARSA.T VS B'BUGIA .B.A 1-1

            MARSA.T VS COSPICUA 2-6

            MARSA.T VS MOSTA.G 1-8

            MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-3

            MARSA.T VS GZIRA UTD 1-1

            MARSA.T VS ZURRIEQ.W 5-4

K/O      MARSA.T VS FLORIANA.A 2-2 EXT 2-5

8 - Albert Grech                 2 - Johan Zammit                  2 - Joseph Camilleri
1 - Ruben Cassar                1 - Pierre Bonnici                   1 - John Azzopardi

F'dan l-istagun l-ghaqda tal-I.A.S.C. ghalqet 40 sena mit-twaqqif taghha.


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Senglea Y
8
6
2
0
21
5
14
2.  Mosta G
8
7
0
1
25
5
14
3.  Gzira United
8
4
1
3
14
11
9
4.  Santa Lucia AFC
8
4
1
3
16
10
9
5.  Msida RS
8
4
1
3
11
10
9
6.  Zurrieq W
8
3
0
5
14
18
6
7.  Marsa Trinity
8
1
2
5
13
27
5
8.  Birzebbugia BT
8
1
1
6
7
22
3
9.  Cospicua St. T
8
1
1
6
12
25
3

Wara dan l-istagun il-kumitat baqa' jahdem u jorganizza.  F'Lulju tal-2000 sar summer league li fih hadu sehem disgha clubs li nqasmu f'zewg gruppi.  Fil-finali, it-team tal-Marsa White Stars rebah lill-Marsa Stripes sitta b'hamsa (6-5).  Wara l-partita saret prezentazzjoni lir-rebbieha mis-Segretarju tat-team taghna, is-Sur Joseph Spiteri.  Dan is-summer league kien sponsorjat mis-Sur Edward Abela u mid-ditta Redeemer Furniture.


IL-HAMES STAGUN - 2000/2001
Fil-hames stagun tal-I.A.S.C. hadna sehem fl-ewwel divizjoni u spiccajna fil-hames post.  Qabel ma beda l-kampjonat, il-kumitat laqqa lill-players u sarilhom riceviment.  F'dan l-istagun sar protest kontrina mill-klabb ta' Zebbug Vikings u li kieku tlifnih konna naqaw fit-tieni divizjoni.  B'hekk spiccajna l-istagun u bqajna fl-ewwel divizjoni ghal stagun iehor.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fit-tieni round.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN

1 DIV FIXTURE 2000/01

LEAGUE MARSA.T VS ZURRIEQ.W 1-7

             MARSA.T VS GZIRA UTD 1-5

             MARSA.T VS ST.LUCIA 1-1

             MARSA.T VS MOSTA.G 3-1

             MARSA.T VS MSIDA R.S 6-1

             MARSA.T VS HAMRUN.L 0-1

             MARSA.T VS ZEBBUG.V 2-0

             MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-1

K/O        MARSA.T VS MSIDA.R.S 5-4

K/O        MARSA.T VS SENGLEA.Y 3-4

11 - Albert Grech                       1 - Joseph Casha                           3 - Stefan Brincat

1 - Joseph Sciberras                 1 - Ludwick Camilleri                       1 - Joseph Debono
1 - Joseph Capello                    1 - Joseph Camilleri                                1 - Jasom Smith                1 - John AzzopardiKLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Zurrieq W
8
8
0
0
29
3
16
2.  Senglea Y
8
5
1
2
18
11
11
3.  Mosta G
8
4
1
3
18
11
9
4.  Santa Lucia AFC
8
3
2
3
15
9
8
5.  Marsa Trinity
8
3
1
4
14
17
7
6.  Msida RS
8
2
3
3
7
13
7
7.  Hamrun L
8
3
0
5
10
17
6
8.  Gzira United
8
2
1
5
12
12
5
9.  Zebbug Vikings
8
1
1
6
5
20
3

Fil-waqfa tas-sajf, it-team taghna u dak ta' Santa Lucia AFC organizzaw one day tournament li fih hadu sehem sitt klabbs u t-team tal-Marsa FC hargu rebbieha.  Wara l-partita, s-segretarju s-Sur Joseph Spiteri ipprezenta t-tazza lill-Captain Mario Zammit.

Qabel ma beda stagun iehor, il-kumitat organizza one day tournament iehor bejn is-supporters kif ukoll kompetizzjonijiet tal-billiard, darts, american pool u table soccer.  Wara li spiccaw dawn il-kompetizzjonijiet, saret prezentazzjoni tat-tazzi waqt riceviment li sar fl-ghaqda tal-festa u li ghaliha attenda s-Sur Silvio Parnis, li kien l-isponsor ufficjali ta' dawn il-kompetizzjonijiet.


IS-SITT STAGUN - 2001/2002
It-team rega' beda l-impenji tieghu fil-kampjonat ta' l-Inter Amateur Soccer Competition.  Fl-ewwel divizjoni rega' rnexxielna nzommu postna ghal sena ohra.  F'dan l-istagun spiccajna fis-seba' post li kien ifisser stagun iehor mal-kbar.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out it-team inqala fl-ewwel round.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 2001/02

LEAGUE MARSA.T VS MOSTA.G 1-1

             MARSA.T ZURRIEQ.W 0-0

             MARSA.T VS ST.LUCIA AFT 1-3

             MARSA.T VS HAMRUN.L 4-2

             MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-4

             MARSA.T VS COSPICUA ST.T 0-0

             MARSA.T VS MSIDA.R.S 2-3

             MARSA.T VS B'BUGIA B.T 0-5

K/O        MARSA.T VS SENGLEA.Y 1-3

3 - Joseph Capello                    2 - Albert Grech                        1 - Norbert Gerada
1 - Johan Zammit                     1 - Joseph Casha                       1 - Emanuel Camilleri


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Senglea Y
8
7
1
0
26
5
15
2.  Zurrieq W
8
2
5
1
15
12
9
3.  Msida RS
8
3
3
2
21
18
9
4.  Mosta G
8
2
5
1
14
14
9
5.  Cospicua St. T
8
3
2
3
18
14
8
6.  Birzebbugia BT
8
3
2
3
16
14
8
7.  Marsa Trinity
8
1
3
4
8
18
5
8.  Hamrun L
8
2
1
5
8
22
5
9.  Santa Lucia AFC
8
1
2
5
11
20
4


IS-SEBA' STAGUN - 2002/2003
Qabel ma beda l-istagun, il-kumitat laqqa lill-players ghal get together.  F'Dicembru tas-sena 2002 gie organizzat tournament bejn il-membri tat-team taghna u fl-ghaxra ta' Frar 2003 sar one day tournament fil-ground sintetiku tal-Gudja li fih hadu sehem sitt timijiet.  Dan it-tournament intrebah minn Marsa RB.  Wara l-finali, s-segretarju s-Sur Joseph Spiteri pprezenta t-tazza lill-Captain tal-Marsa RB, is-Sur Mario Zammit.  L-isponsors ta' dan it-tournament kienu Tutto Sport, Clentec u Fringes Unisex Salon.  F'dan l-istagun, it-team taghna spicca fis-sitt post u b'hekk bqajna fl-ewwel divizjoni.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fl-ewwel round.  F'dan l-istagun, il-klabb tal-lokal, dak tal-Marsa FC. ha l-promozzjoni ghal premier division ta' l-MFA.  F'dan it-team kellna hames players li jilghabu mat-team taghna fl-I.A.S.C.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 2002/03

LEAGUE MARSA.T VS B'BUGIA.B.T 3-6

            MARSA.T VS SENGLEA 2-3

            MARSA.T VS KALKARA ST.J 4-2

            MARSA.T VS COSPICUA ST.T 3-3

            MARSA.T VS MSIDA.R.S 1-0  

            MARSA.T VS GZIRA UTD 4-1

            MARSA.T VS MOSTA.G 0-2

K/O      MARSA.T VS MOSTA.G 2-8

7 - Gilbert Martin                        4 - Albert Grech                       3 - Joseph Chetcuti
2 - Joseph Camilleri                     1 - Joseph Casha                     1 - Pierre Bonnici
1 - Jason Smith                          1 - Rene Hamswerth


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Zurrieq W
8
6
2
0
26
9
14
2.  Birzebbugia BT
8
5
1
2
20
13
11
3.  Cospicua St. T
8
4
3
1
17
19
11
4.  Mosta G
8
4
2
2
16
9
10
5.  Senglea Y
8
4
1
3
15
6
9
6.  Marsa Trinity
8
3
2
3
18
18
8
7.  Kalkara St. J
8
2
1
5
10
18
5
8.  Gzira United
8
1
1
6
12
24
3
9.  Msida RS
8
0
1
7
5
24
1


IT-TMIEN STAGUN - 2003/2004
Fit-tmien stagun li hadna sehem fih rega' beda f'Ottubru, u t-team taghna spicca fis-seba' post u ghalhekk bqajna fl-ewwel divizjoni tal-I.A.S.C.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fl-ewwel round.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 2003/04

LEAGUE MARSA.T VS SENGLEA.Y 2-9

            MARSA.T VS KALKARA ST.J 2-0

            MARSA.T VS HAMRUN.L 0-0

            MARSA.T VS ZURRIEQ.W 0-4

            MARSA.T VS B'BUGIA B.T. 2-3

            MARSA.T VS MOSTA.G 2-1

            MARSA.T VS FLORIANA.A 3-8

            MARSA.T VS COSPICUA ST.T 1-3

K/O       MARSA.T VS ST.LUCIA AFT 3-8

3 - Gilbert Martin                      2 - Maurice Muscat                      2 - Jonathan Sant
2 - Joseph Camilleri                   1 - Gary Zerafa                           1 - Rio Micallef
1 - Daniel Gatt                         1 - Albert Grech                          1 - Johan Zammit
1 - Joseph Capello


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Senglea Y
8
6
2
0
25
5
14
2.  Birzebbugia BT
8
6
0
2
21
11
12
3.  Zurrieq W
8
4
2
2
20
13
10
4.  Cospicua St. T
8
3
4
1
13
7
10
5.  Mosta G
8
4
2
2
13
12
10
6.  Floriana A
8
2
1
5
20
22
5
7.  Marsa Trinity
8
2
1
5
12
28
5
8.  Hamrun L
8
1
2
5
9
14
4
9.  Kalkara St. J
8
1
0
7
9
29
2


ID-DISA' STAGUN - 2004/2005
Qabel ma beda id-disa' stagun it-team taghna u dak ta' Santa Lucia AFC organizzaw one day tournament li fih hadu sehem erbatax il-team u dan intrebah mit-team tal-Marsa RB.  Dan it-tournament kien sponsorjat mid-ditti Aqua Vera, Price Line, Clentec u Fringes Unisex Salon.

Ftit qabel dan l-istagun it-team taghna, flimkien ma dak ta' Santa Lucia AFC u Zabbar CB sar triangulari biex iservi bhala friendly ghal qabel il-bidu ta' l-istagun.

F'dan l-istagun it-team ma marx tajjeb ghax spicca relegat ghall-ewwel darba fit-tieni divizjoni.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fit-tieni round.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 2004/05

LEAGUE MARSA.T VS MSIDA R.S 3-7

             MARSA.T VS FLORIANA.A 2-6

            MARSA.T VS COSPICUA.ST.T 0-2

            MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-4

            MARSA VS B'BUGIA B.T 0-3

            MARSA.T VS ZURRIEQ.W 0-1

            MARSA.T VS QRENDI.S 4-1

            MARSA.T VS MOSTA.G 0-2

K/O      MARSA.T VS KALKARA ST.J 2-0

K/O      MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-4

4 - Paul Vassallo                        1 - Gary Zerafa                        1 - Emanuel Camilleri
1 - Kevin Curmi                          1 - Pierre Bonnici                      1 - Eman Ciantar
1 - Joseph Spiteri                       1 - Gilbert Martin


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Senglea Y
8
8
0
0
18
0
16
2.  Msida RS
8
4
2
2
17
12
10
3.  Floriana A
8
3
3
2
12
9
9
4.  Cospicua St. T
8
3
3
2
11
11
9
5.  Mosta G
8
3
3
2
7
6
9
6.  Birzebbugia BT
8
3
2
3
14
9
8
7.  Zurrieq W
8
2
3
3
12
12
7
8.  Marsa Trinity
8
1
0
7
9
27
2
9.  Qrendi S
8
1
0
7
5
19
2


L-GHAXAR STAGUN - 2005/2006
F'dan l-istagun it-team ghalaq ghaxar snin mit-twaqqif tieghu.  F'din is-sena laghbna fit-tieni divizjoni u wara dan l-istagun tlajna fl-ewwel divizjoni.  Minn tmien partiti, rbahna sebgha u tlifna wahda. B'hekk, spiccajna fit-tieni post u gejna promossi wara stagun wiehed.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out inqlajna fl-ewwel round.  Fil-finali tal-Amateur Cup laghbna kontra Cospicua St. Thomas. F'din il-partita tlifna bl-iscore ta' wiehed b'xejn (1-0).  Wara li spicca dan l-istagun il-kumitat iddecieda li jaghmel riceviment ghal players u l-membri tat-team taghna.  Waqt ir-riceviment saret prezentazzjoni ta' l-izjed tlett players li kienu dedikati lejn it-team.  F'dan ir-riceviment inghataw tropheys lil players ta' l-istagun ta' qabel u ta' dan l-istagun.  F'din il-prezentazzjoni inghatat trophey lil uniku player li f'dawn l-ghaxar snin baqa' dejjem mat-team taghna.  Dan m'huwa hadd hlief il-player Joseph Camilleri.

F'dan l-istagun it-team tal-lokal, dak tal-Marsa F.C., ha l-promozzjoni ghal Premier Division u ta' dan is-success nghajdulhom prosit.  F'din l-iskwadra kien hemm tlett players li laghbu mat-team taghna.  Dawn kienu Kevin Scerri, Evan Borg u Gilbert Martin.  Waqt ir-riceviment ingibdu ritratti ta' l-okazzjoni.

Waqt ir-riceviment saret ukoll il-prezentazzjoni ta' sett gerijiet li biex inxtraw ingabru flus minghand il-membri tat-team taghna u saru prezentazzjonijiet fi flus minn benefatturi tat-team.  Ta' dan, il-kumitat jirringrazzjhom ta' l-ghajnuna taghhom.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
2 DIV FIXTURE 2005/06

LEAGUE MARSA.T VS PIETA UTD 2-1

             MARSA.T VS HAMRUN.L 5-0

             MARSA.T VS ZABBAR C.B 2-1

             MARSA.T VS ROVERS UTD 1-1

             MARSA.T VS MGARR.F 2-1

             MARSA.T VS GZIRA UTD 1-3

             MARSA.T VS B'KARA ST.J 3-2

 K/O       MARSA.T VS B;BUGIA B.T 1-1 EXT 3-3 PEN2-4

A/C        MARSA.T VS COSPICUA ST.T 0-1

7 - Joseph Camilleri                     5 - Evan Borg                         2 - Paul Vassallo
2 - Jason Smith                          1 - Warren Chircop                  1 - Kevin Scerri
1 - Pierre Bonnici                        1 - Gilbert Martin                     1 - Jonathan Sant
1 - Joseph Debono                      1 - Johan Azzopardi


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Gzira United
8
7
0
1
28
8
14
2.  Marsa Trinity
8
6
1
1
20
10
13
3.  Rovers United
8
5
2
1
19
10
12
4.  Pieta United
8
5
1
2
21
12
11
5.  Birkirkara St. J
8
2
3
3
12
13
7
6.  Hamrun I
8
2
2
4
8
19
6
7.  Mgarr F
8
2
1
5
16
13
5
8.  Zabbar CB
8
2
0
6
11
27
4
9.  Kalkara St. J
8
0
0
8
4
27
0


L-ISCORERS TA' DAWN L-GHAXAR SNIN
Albert Grech
28
Joe Micallef
2
Joseph Camilleri
20
Tyron Bonnici
2
Joseph Casha
16
Mario Gatt
2
Gilbert Martin
11
Manuel Galea
2
Joseph Sciberras
9
Maurice Muscat
2
Daniel Gatt
8
Emmanuel Camilleri
2
Paul Vassallo
6
Joe Debono
2
Joseph Cappello
5
John Azzopardi
2
Evan Borg
5
Manuel Spiteri
1
Norbert Gerada
4
Franklin Borg
1
Johan Zammit
4
Reuben Cassar
1
Joseph Spiteri
4
Ludwik Camilleri
1
Pierre Bonnici
4
Rio Micallef
1
Joseph Chetcuti
3
Gary Zerafa
1
Stephan Brincat
3
Eman Ciantar
1
Rpbert Zammit
3
Kevin Curmi
1
Jonathan Sant
3
Warren Chircop
1
Jason Smith
3
Kevin Scerri
1


IL-HDAX IL-STAGUN - 2006/2007
F'dan l-istagun bdejna biex ghamilna partita ta' hbiberija kontra Santa Lucia AFC u spiccajna bl-iscore ta' wiehed b'wiehed (1-1).  Ftit qabel ma beda l-istagun ingabru flus minghand il-membri tat-team ghall-gerijiet.

F'dan l-istagun morna tajjeb ghax spiccajna fir-raba' post u hadna sehem fl-Inter league.  Fl-ewwel partita rbahna lil Rovers United erbgha bi tlieta (4-3).  Fil-finali laghbna kontra Senglea Youngsters u tlifna wiehed b'xejn (1-0).  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out tlajna sabiex nilghabu kontra Hamrun Liberty u tlifna tnejn b'xejn (2-0).  B'hekk spiccajna stagun iehor.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 2006/07

LEAGUE MARSA.T VS SENGLEA.Y 2-4

            MARSA.T VS COSPICUA ST.T 2-4

            MARSA.T VS ST.LUCIA AFT 2-2 

            MARSA.T VS B'BUGIA B.T 1-2

            MARSA.T VS GZIRA UTD 2-1

            MARSA.T VS LUQA.J 3-1

            MARSA.T VS  FLORIANA.A 3-0

            MARSA.T VS MOSTA.G 1-5

I/L        MARSA.T VS ROVERS UTD 4-3
I/L FINAL MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-1

K/O       MARSA.T VS HAMRUN.L 0-2

5 - Angelo Portelli                     5 - Gary Inguanez                     3 - Joseph Camilleri
2 - Karl Caruana                       2 - Ralph Mangion                     1 - Darren Cachia
1 - Albert Grech                       1 - Evan Borg


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Cospicua St. T
8
6
2
0
23
12
14
2.  Birzebbugia BT
8
6
0
2
22
15
12
3.  Senglea Y
8
5
1
2
19
14
11
4.  Mosta G
8
3
2
3
18
13
8
5.  Marsa Trinity
8
3
1
4
16
19
7
6.  Floriana A
8
3
1
4
15
14
7
7.  Santa Lucia AFC
8
2
3
3
18
18
7
8.  Luqa SA
8
1
2
5
12
26
4
9.  Gzira United
8
0
2
6
8
20
2


IT-TNAX IL-STAGUN - 2007/2008
Qabel ma beda l-istagun 2007/2008, il-kumitat organizza bar-b-q fic-Cerviola Hotel u ftit wara sar get together ghall-players kollha fil-post ta l-ghaqda taghna.  Qabel ma bdejna il-kampjonat saret partita ta' hbiberija kontra Zabbar CB bi thejjieja ghall-istagun.

F'dan l-istagun it-team taghna ha sehem fl-ewwel divizjoni ta' Inter Amateurs Soccer Competition.  Saret ukoll prezentazzjoni mill-Onorevoli is-Sur Silvio Parnis sabiex jghin lit-team taghna. F'dan l-istagun ma morniex tajjeb ghax waqajna fit-tieni divizjoni, ghalkemm il-players taw is-sehem taghhom.  Fil-kompetizzjoni tan-Knock Out laghbna kontra Zurrieq W u tlifna 2-3 biex b'hekk spiccajna stagun iehor.


L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN
1 DIV FIXTURE 2007/08

LEAGUE MARSA.T VS ZURRIEQ.W 0-1

            MARSA.T VS LUQA.J 3-4

            MARSA.T VS B'BUGIA.T 3-0

            MARSA.T VS MSIDA R.S 1-1

            MARSA.T VS FLORIANA.A 0-3

            MARSA.T VS COSPICUA ST.T 1-3

            MARSA.T VS MOSTA.G 0-1

            MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-1

 K/O      MARSA.T VS ZURRIEQ.W 2-3

4 - Charles Agius                     2 - Ralph Mangion                     1 - Daniel Zahra
1 - Angelo Portelli                    2 - Daniel Gatt


KLASSIFIKA

L
R
D
T
F
K
PTI
1.  Luqa J
8
5
2
1
17
7
12
2.  Zurrieq W
8
4
2
2
15
11
10
3.  Senglea Y
8
3
4
1
14
8
10
4.  Cospicua St. T
8
3
3
2
15
13
9
5.  Mosta G
8
3
2
2
9
8
8
6.  Floriana A
8
3
2
3
9
13
8
7.  Birzebbugia T
8
1
4
3
10
17
6
8.  Msida RS
8
2
2
4
17
19
6
9.  Marsa Trinity
8
1
1
6
8
14
3


IT-TLETTAX IL-STAGUN - 2008/2009

Qabel ma beda dan l-istagun, il-kumitat haseb biex jaghmel barbeque ghal players kollha.  F'dan l-istagun, il-kumitat haseb ukoll biex issahhah l-iskwadra u jdahhal membri godda.  Saru zewg loghbiet friendly biex nippruvaw il-players il-godda.  Fit-tnax ta' Ottubru bdejna l-kampjonat u din is-sena hadna sehem fit-tieni divizjoni.  Malli kien qieghed joqrob ix-xahar ta' Dicembru, il-kumitat haseb biex jorganizza get together ghal players sabiex jirringrazzjhom ta' l-istagun ta' qabel.  Wara sar dinner dance fis-Soreda Hotel.  Imbaghad, wara l-festi tal-milied kompla l-kampjonat u spiccajna biex irbahna l-promozzjoni.  Wara, hadna sehem fin-Knock Out u inqlajna fl-ewwel round.  Fil-kompetizzjoni tal-Inter League, li tintlab bejn zewg gruppi ahna tlajna biex nilghabu kontra Zurrieq W, Senglea Youngsters u Msida R.S.  Malli spicca l-Inter League laghbna l-finali tal-Amateur Cup.

F'din il-partita laghbna kontra Senglea Youngsters u r-rizultat spicca wiehed b'wiehed (1-1).  Wara inghataw il-penalties u hrigna rebbieha sitta b'hamsa (6-5).  B'hekk irbahna l-Amateur Cup ghall-ewwel darba fl-istorja tal-club u ta' dan il-kumitat jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li taw l-ghajnuna taghhom sabiex gibna dan is-success.L-ISCORERS TA' L-ISTAGUN

2 DIV FIXTURE 2008/09

LEAGUE MARSA.T VS BURMARRAD 1-1

            MARSA.T VS ST.VENERA.L 2-0

            MARSA.T VS ZEJTUN.L 6-0

            MARSA.T VS ROVERS UTD 0-0

            MARSA.T VS B'KARA ST.J 5-2

            MARSA.T VS MGARR.F 3-3

            MARSA.T VS GZIRA UTD 2-1

            MARSA.T VS MSIDA R.S 1-1

 K/O      MARSA.T VS ZEJTUN.L 1-2

I/L         MARSA.T VS ZURRIEQ.W 1-4

I/L         MARSA.T VS SENGLES.Y 0-3

I/L         MARSA.T VS MSIDA R.S 4-7

A/C        MARSA.T VS SENGLES.Y 1-1 PEN 6-5

6 - Joseph Camilleri           4 - J. Dalli                 3 - Daniel Gatt            3 - J. Schembri
2 - E. Afide                     2 - Rio Micallef           1 - D. Zahra               1 - D. Cremona                      
1 - A. Lagana                  1 - W. Monica            1 - E. Borg                 1 - D. GrimaKLASSIFIKA

 

 L

D

 F

PTI 

 1.  Msida RS

 8

 7

20 

15 

 2.  Marsa Trinity

 8

 4

 4

 0

 20

 8

 12

 3.  Rovers United

 8

 5

 2

 1

 14

 5

 12

 4.  Mgarr F

 8

 5

 1

 2

 18

 9

 11

 5.  Burmarrad

 8

 3

 2

 3

 15

 10

 8

 6.  Birkirkara St. J

 8

 2

 1

 5

 15

 22

 5

 7.  Zejtun L

 8

 2

 1

 5

 11

 23

 5

 8.  Santa Venera YB

 8

 1

 0

 7

 3

 21

 2

 9.  Gzira United

 8

 1

 0

 7

 7

 15

 2L-ERBATAX IL-STAGUN  2009/10

QABEL MA BEGHDA L-ISTAGUN IL-KUMITAT ILTAQA  BIEX JIDDISKUTI FUQ MEMBRI GODDA . JUMEJN QABEL MA BEGHDA IL-KAMPIONAT SARET PREZENTAZZJONI LIL DAWK IL-PLAYERS LI FL-ISTAGUN TA QABEL KIENU LIZJED DEDIKATI LEJN IT-TEAM. F DAN LISTAGUN IS-SINJURI HECTOR U MANWEL SCICLUNA TAWNA SETT GERIJIET GHAT TEAM. IS-SUR CLINTON SCHEMBRI GHAMEL GABRA MIN GHANT IL-MEMBRI U XI PLAYERS BIEX INXTRAW NIKERS U KALZETTI. F DICEMBRU 2009 SAR DINNER DANCE F LUKANDA ST GILJAN U F 10 TA FRAF 2010 SAR ONE DAY TOURNAMENT FIL-GROUND SINTETIKU TA KORDIN.  F  DAN LISTAGUN SPICCAJNA F NOFS IL-KLASSIFIKA U ZAMMEJNA 1 ST DIVITION. F DAN IL- KAMPIONAT GHAMILNA PROTEST KONTRA MOSTA GUNNERS GHAX KISRU WIHED MIR-REGOLAMENTI TA I.A.S.C U IRBAHNIEH. FIL-KOMPETIZZJONI TAN K/O TLAJNA BIEX NILABU KONTRA MGARR FALKINS U FIT TIENI ROUND LABNA KONTRA ZURRIEQ .WALVES U TLIFNA BHEKK INQLAJNA U SPICCA LISTAGUN.IL-KUMITAT REGHGA LAQQA LIL PLAYERS , MEMBRI , U STIDEN LIS-SINDKU TAL- MARSA IS- SUR FRANCIS DEBONO BIEX JAMLILNA IL-PRESENTAZZJONI TA SETT GERIJIET GODDA.

 1 DIV FIXTURE 2009/10

LEAGUE MARSA.T VS COSPICUA ST.T 2-1

                 MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-4

                 MARSA.T VS HAMRUN.L 0-2

                 MARSA.T VS MSIDA R.S 0-2

                 MARSA.T VS ZURRIEQ.W VS 2-3

                 MARSA.T VS MOSTA.G 0-0 PRO 2-0

                 MARSA.T VS FLORIANA.A 1-1

K/O          MARSA.T VS MGARR.F 1-0

K/O          MARSA.T VS ZURRIEQ.W 1-3

                                                           L-ISKORERS TA DAN L-ISTAGUN

ABDULAY YUSIF  2                      JOE CAMILLERI   3                      OSWARD ZAMMIT  1

JOE CASHA  1                               EVAN BORG  1                              ALAN SPITERI   1  

KLASSIFIKA

     TEAM                        L             W            D            L              F              K           PTI
1  SENGLEA.Y 8 7 0 1 19 5

14

2 MOSTA.G 8 4 3 1 13 10 11
3 HAMRUN.L  8 5 0 3 19 17 10
4 FLORIANA.A 8 3 2 3 19 6 8
5 COSPICUA.ST.T 8 3 2 3 15 16 8
6 ZURRIEQ,W 8 2 4 2 10 10 8
7 MARSA.T 8 3 1 4 8 13 7
8 MSIDA.R.S 8 1 2 5 10 19 4
9 LUQA.J 8 0 2 6 2 19 2IL-HMISTAX IL-STAGUN 2010/11

L-ISTAGUN 2010/11 B DEJNA BIEX GHAMILNA ZEWG FRENDLYS KONTRA B KARA ST.JOSEPH U FLORIANA AJAX . DAWN SARU BIEX NIPROVAW IL- PLAYERS GODDA LI F DAN L-ISTAGUN GEW JILABU MAGHNA U BITHEJIEJA GHAL STAGUN GDID . F DAN L-ISTAGUN BDEJNA BIEX LABNA ID-DERBY KONTRA HAMRUN LIBERTY U TLIEFNA 5-4 WARA DIN IL-PARTITA MA HADNIEX RUH GHAX KULL MA HADNA REBHA WAHDA GHALEK SPICCAJNA BIEX   WAQAJNA FIT-TIENI DIVIZZJONI . FIL-KOMPETIZZJONI TAN-K/O INGLAJNA FIL-KWARTER FINAL . BIEX BEKK SPICCAJNA L-ISTAGUN 2010/11.

1 DIV FIXTURE 2010/11

LEAGUE MARSA.T VS HAMRUN.L 4-5

                 MARSA.T VS ZURRIEQ.W 2-3

                 MARSA.T VS FLORIANA.A 0-2

                 MARSA.T VS SENGLEA.Y 1-5

                 MARSA.T VS ROVERS.UTD 3-1

                 MARSA.T VS MOSTA.G 1-3

                 MARSA.T VS COSPICUA ST.T 0-3

                 MARSA.T VS BURMARRAD 1-5

K/O          MARSA.T VS B'KARA ST.J 4-1

K/O          MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-4

L-ISKORERS TA DAN L-ISTAGUN

J.SMITH  3 GOALS , E.BORG 3 , L.VIDAL 2 , S. MICALLEF 2 , J.CASHA 1 , J.MIFSUD 1 , D.ZAHRA 1 , J.CAMILLERI 1 ,D.GATT 1 .J.MICALLEF 1 .

                                   KLASSIFIKA  

TEAM                                     L     R     D     T     F      K     P

1 COSPICUA ST.T                    8     7     1     0     23     5     15

2 SENGLEA Y                           8     4     3     1     19     9     11

3 ZURRIEQ W                           8     4     1     3     14     14     9

4 MOSTA G                               8     4     1     3     12     9       9

5 HAMRUN L                            8     4     1     3     16     13     9

6 BURMARRAD                        8     3     1     4     12     12     7

7 FLORIANA A                         8     3     0     5     11     18     6

8 ROVERS UTD                         8     2     1     5     12     23     5

9 MARSA TRI                            8     1     0     7     12     27     2IS-SITTAX IL-STAGUN 2011/12


F'DIN IS-SENA IL KLABB GHALAQ 15 IL-SENA MIT-TWAQQIEF TIEJAW U MALLI SPICCA L-ISTAGUN 2010/11 IL TAGHQA IL-KUMITAT U BDEJNA NAHDMU BIEX F'DAN L-ISTAGUN NICCELEBRAW DAN L-ANNIVERSARJU. GHAL DAN L-ISTAGUN IL-KUMITAT GAB PLAYERS GODDA KEMM TA ESPERJENZA KIF UKOLL ZAGHZAH. F'DAN IS-SAJF TA 2011 IL-KUMITAT MA WAQAFX JAHDEM U GIBNA SPONSERS BIEX JEJNU LIL KLABB HALLI NOHORGU FLOKK TA DAN LANNIVERSARJU. FIT 12 TA AWISSU 2011 GHAMILNA RICEVIMENT GHAL PLAYERS U SAPPORTERS. F'DAN IR-RICEVIMENT PREZENTAJNA ID-DISTA TAL-KLABB TAGHNA  F'DAN L-ISTAGUN AMILNA TLET PARTITI TA HBIBERIJA U IRBAHNIJOM IT-TLIETA F'DAN LISTAGUN IRBAHNA IL PARTITI KOLLA U SKURJAJNA 24 GOAL U QLAJNA 5 BISS U ALEKSPICCAJNA CHAMPIONS BLA TELFA. QABEL MA LABNA L-AHHAR PARTITA SARET IKLA GHAL PLAYERS U PREZENTAJNA IL FLOKK TA CHAMPIONS. FIL-GURNATA TAL-PARTITA SARU CELEBRAZZJONIJIET KBAR GEWWA IL MARSA U FIL-POST TAL GHAQDA TAL-FESTA.FIL KOMPETIZZJONI TA INTER LEAGUE TLAJNA BIEX NILABU KONTRA MSIDA RED STARS, BURMARRAD A.F.C U GZIRA U.T.D. FIL- KOMPETIZZJONI TAL-K/O TLAJNA BIEX NILABU KONTRA MOSTA.G U IRBAHNA 4-2, FIL K/F LABNA KONTRA BURMARRAD AFC.U IRBAHNA 1-0,FIS-SEMI FANAL LABNA KONTRA B'BUGIA.T U TLIEFNA 1-3. FIL-PARTITA TAT-3/4 POST LI TFISSER IL-I.A.S.C CUP IRBAHNA LIL FLORIANA.A 4-2 WARA IL-PARTITA SARET PREZENTAZZJONI TAT-TAZZA LIL CAPTIN E.GALEA.

2 DIV FIXTURE 2011/12

LEAGUE MARSA.T VS MQABBA.A 3-1

                 MARSA.T VS ZABBAR C.B 2-0

                 MARSA.T VS ZEJTUN.L 2-0

                 MARSA.T VS GZIRA UTD 5-1

                 MARSA.T VS MGARR.F 3-1

                 MARSA.T VS ROVERS UTD 0-0 PRO 2-0

                 MARSA.T VS LUQA.J 3-2

                 MARSA.T VS B'KARA ST.J 4-1

I/L            MARSA.T VS MSIDA R.S 0-1
I/L            MARSA.T VS GZIRA UTD 2-0
I/L            MARSA.T VS BURMARRAD 1-0
K/O          MARSA.T VS MOSTA.G  4-2
K/O          MARSA.T VS BURMARRAD 1-0
K/O          MARSA.T VS B'BUGIA.T 1-3
IASC.C    MARSA.T VS FLORIANA.A 4-2

LISKORERS TA DAN L-ISTAGUN
9 GLENN BARRY      7 ALAN SPITERI    6 MARK GAUCI    3 JASON SMITH    2 EMANWEL GALEA   1 CLIVE AQWILINA
1 G.MELO      2 JESMOND SCHEMBRI   1 JOSEPH SPITERI   1 MALCOLM SULTANA   1 CHIBUESE BASIL   1 ELTON AZZOPARDI                                             KLASSIFIKA


TEAM L R D T F K PTI
1 MARSA.T 8 8 0 0 24 5 16
2 ROVERS.UTD 8 5 1 2 20 4 11
3 MGARR.F 8 4 1 3 12 11 9
4 GZIRA.UTD 8 4 0 0 11 15 8
5 ZABBAR.CB 8 4 0 4 9 11 8
6 B'KARA.ST J 8 3 1 4 10 16 7
7 LUQA.J 8 2 1 5 18 18 5
8 ZEJTUN.L 8 2 0 6 9 23 4
9 MQABBA.A 8 2 0 6 8 16 4

IS-SBATAX IL-STAGUN 2012/13

DAN L-ISTAGUN KIEN WIEHED LI ILNA NISTENNEW  LI NIRBHU IL-KAMPJONAT TA L-EWWEL DIVIZZJONI.
F'DAN L-ISTAGUN TISTA TAJT SAR MIN KOLLOX BHAL LAGHQAT MAL-PLAYER ,IKLIET, LOGHBIET TA HBIBERIJA ,SARU UKOLL ZEWG SETTIJIET TA FLOKKIJIET, HRIGNA UKOLL ZEWG DISKI . BARRA LI IRBAHNA IL-KAPJONAT IRBAHNA UKOLL IT-TAZZA TAL-PRESIDENT.

1 DIV FIXTURE 2012/13

LEAGUE MARSA.T VS MOSTA.G 5-2 PRO 0-2

               MARSA.T VS BURMARRAD  7-0

               MARSA.T VS ROVERS UTD  4-0

               MARSA.T VS FLORIANA.A  2-2

               MARSA.T VS HAMRUN.L 2-0

               MARSA.T VS COSPICUA ST.T  3-2

               MARSA.T VS SENGLEA.Y  3-0

               MARSA.T VS MSIDA R.S  2-1

I/L          MARSA.T VS HAMRUN.L  0-0
I/L          MARSA.T VS MSIDA   1-1
I/L          MARSA.T VS MGARR.F 5-0
K/O        MARSA.T VS HAMRUN.L 3-1
K/O        MARSA.T VS COSPICUA ST.T 1-0 
K/O        MARSA.T VS FLORIANA.A 0-1
IASC.C  MARSA.T VS ZURRIEQ.W 1-1 PEN 4-2

L-ISKORERS TA DAN L-ISTAGUN

9,GLENN BARRY. 7,MARK GAUCI. 3,CHRIAT VELLA. 3,MATTHEW COCKS .2,IVO GINEV.  2,TERRENCE FARRUGIA.                 2,ANDREW CALIGARI. 1,IVAN KURTUSIC. 1,ANTHONY ZAHRA. 1,RODERICK MIFSUD. 1,CLAYTON GUSMAN. 1, KEITH BONELLO.

KLASSIFIKA                                                                                                                                                                                     

TEAM L R D T F K PTI
MARSA.T 8 6 1 1 23 8 13
MSIDA.R.S 8 6 1 1 18 6 13
HAMRUN.L 8 3 3 2 12 9 9
MOSTA.G 8 3 3 2 6 7 9
BURMARRAD 8 3 1 4 8 14 7
COSPICUA.T 8 2 3 3 18 20 7
FLORIANA.A 8 1 3 4 14 20 5
ROVERS.UTD 8 1 3 4 8 16 5
SENGLEA.Y 8 1 2 5 8 14 4
  


                                                                                                  IT-TMIENTAX IL-STAGUN 2013/14

F'DAN L-ISTAGUN MA MORNIEX KIF XTAQNA GHAX SPICCAJNA FIL-HAMES POST. GHAL KEMM IL KUMITAT GAB PLAYERS GODDA U FL-EWWEL ZEWG PARTITI IRBAHNINOM IT-TNEJN IT-TEAM BEDA JIDER LI MA KIENX BHAL TAS-SENA TA QABEL. FIL KOMPETIZZJONI TAN- K/O INQLAJNA FL-EWWEL ROUND U FIL-KOMPETIZZJONI TA INTER LEAGUE MA STAJNIEX NIHDU SHEMM GHAX MA GEJNIEX MA L-EWWEL ERGHBA.GHAL HEKK DAN L-ISTAGUN SPICCA KMIENI GHAT-TEAM TAGHNA.

L-ISKORERS TA DAN L-ISTAGUN

7, GOALS   RYAN XUEREB, 2, ELLAND VELLA, 1,KIRSTEN BRINCAT, 1, WINSTON FENECH. 1,RODERICK MIFSUD, 1, JOYFRED FARRUGIA

1 DIV FIXTURE 2013/14

LEAGUE MARSA.T VS BURMARRAD 4-1

                 MARSA.T VS MGARR.F  5-1

                 MARSA.T VS MOSTA.G 0-1

                 MARSA.T VS ZURRIEQ.W 2-1

                 MARSA.T VS MSIDA R.S 0-0

                 MARSA.T VS COSPICUA ST.T 0-2 W/O

                 MARSA.T VS HAMRUN.L 1-3

                 MARSA.T VS FLORIANA.A 1-2
K/O          MARSA.T VS HAMRUN.L  0-2

KLASSIFIKA

TEAMS L R T D F K PTI
COSPICUA 8 7 1 0 22 2 15
HAMRUN 8 5 2 1 22 11 12
MSIDA 8 4 3 1 17 5 11
FLORIANA 8 4 2 2 14 13 10
MOSTA 8 3 1 4 15 15 7
MARSA 8 3 1 4 13 11 7
BURMARRAD 8 1 3 4 4 12 5
MGARR 8 0 2 6 7 21 2
ZURRIEQ 8 0 1 7 9 28 1


IZ-ZATAX IL-STAGUN 2014/2015
F'DAN L-ISTAGUN MORNA TAJJEB META TQIES LI NAHHEJNA HAFNA PLAYERS GHAL KEMM GIBNA OHRAJN. DAWN KIENU PLAYERS LI TAW QALBON GHAT-TEAM. DAN KIEN KAMPJONAT B'DERA GDIDA GHAX IT-TIMIJIET INQASMU 4 CHAMPION SHIP POOL U 4 RELEGATION POOL U SPICCAJNA FIT-TIENI POST. FIN K/O INQLAJNA FL-EWWEL ROUND. FIL FINALI TA AMATUER CUP LABNA KONTRA ZURRIEQ WALVES U TLIFNA BIL PENALTYS WARA DRAW TA 1-1. MATUL DAN L-ISTAGUN AMILNA IKLIET ,OPEN BARS GHAL PLAYERS U SARET FRIENDLY QABEL BEDA IL KAMPJONAT.

L-ISKORERS TA DAN L-ISTAGUN
FRANCESCO GUSMAN 5 , RYAN XUEREB 3 , JEAN PAUL ABDILLA 2,   JONATHAN GRECH 1,  DEAN CAMILLERI 1,
 MIGUEL ZAMMIT 1,  JOE DEBONO 1,  ALESSANDRO CERTELLI 1,  RODERICK MIFSUT 1 , KIRSTEN BRINCAT 1,

1 DIV FIXTURE 2014/15

LEAGUE MARSA.T VS B'BUGIA.T 2-1

                MARSA.T VS MOSTA.G 1-1

                MARSA.T VS HAMRUN.L 4-0

                MARSA.T VS FLORIANA.A 1-2

                MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-0

                MARSA.T VS BURMARRAD 1-0

                MARSA.T VS MSIDA R.S 1-1
K/O          MARSA.T VS SAFI ST.P 1-2

LEAGUE  MARSA.T VS MSIDA R.S 3-1

                MARSA.T VS HAMRUN.L 2-0

                MARSA.T VS SENGLEA.Y 0-3

A/C          MARSA.T VS ZURRIEQ.W  1-1 PEN 3-4

KLASSIFIKA 1 ST DIVISION 2014/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            CHAMPION SHIP POOL                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TEAM L R D T F K PTI
1 SENGLEA.Y 10 8 2 0 26 6 26
2 MARSA.T 10 5 3 2 15 9 18
3 MSIDA.R.S 10 5 2 3 29 18 17
4 HAMRUN.L 10 2 3 5 10 20 9
 
 RELEGATION POOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TEAM L D R T F K PTI
1 FLORIANA.A 10 4 2 4 12 13 14
2 MOSTA.G 10 3 2 5 14 28 11
3 BURMARRAD 10 3 1 6 11 17 10
4 B;BUGIA.T 10 2 1 7 18 27 7

 L-OXRIN IL-STAGUN 2015/16

F'DAN L-ISTAGUN 2015/16 SPICCAJNA FIR-RABA POST WARA LI TLIFNA PROTEST KONTRA HAMRUN.L U XORTA HADNA SHEMM FIC-CHAMPION SHIP POOL. FIL KOMPETIZZJONI TAN-K/O TLAJNA SAL FINAL GHAL-EWWEL DARBA U TLIFNA 1-0 KONTRA FLORIANA.A GHAL HEKK  FIL BIDU TA L-ISTAGUN LI IMISNA 2016/17 SER NILABU IS-SUPER CUP KONTRA FLORIANA.A.

L-ISKORERS TA L-ISTAGUN

7,ALESSANDRO CERTELLI. 5,MARK GAUCI. 1,J.P.ABDILLA. 1,KURT BORG. 1,MIGUEL ZAMMIT. 1,RENNIE FORACE. 1,JEFFRY FENECH. 1,JOE DEBONO. 1,WISDOM IFEANYI. 1,LUKE SALIBA. 1,JAMES CASSAR.
1 ST.DIV FIXTEUR 2015/16

LEAGUE  MARSA.T VS FLORIANA.A  0-1
  MARSA.T VS GZIRA UTD  5-0
  MARSA.T VS MOSTA.G 1-1
  MARSA.T VS ZURRIEQ.W 3-0
  MARSA.T VS SENGLEA.Y 3-1
  MARSA.T VS BURMARRAD 0-1
  PROTEST MARSA.T VS HAMRUN.L 1-0 / 0-3
  MARSA.T VS MSIDA.R.S 1-0
  CHAMPION SHIP POOL
  MARSA.T VS BURMARRAD 1-0
  MARSA.T VS MOSTA.G 0-0
  MARSA.T VS FLORIANA.A 1-2
  MARSA.T VS HAMRUN.L 4-0
 KNOCK OUT
 MARSA.T VS QRENDI.S 4-1
 MARSA.T VS HAMRUN.L 3-0
 MARSA.T VS ZEJTUN.R.S. 2-0
 FINAL 
 MARSA.T VS FLORIANA.A 0-1

KLASSIFIKA  CHAMPION SHIP POOL                                                                                                                                                                     

TEAM L R D T F K PTI
FLORIANA.A 12 9 2 1 23 5 29
BURMARRAD 12 8 2 2 21 4 26
MOSTA.G 12 6 3 3 18 9 21
MARSA.T 12 6 2 4 18 9 20
HAMRUN.L 12 4 2 6 12 19 14

                                           RELEGATION POOL

TEAM L R D T F K PTI
SENGLEA.Y 11 5 3 3 29 8 18
MSIDA.R.S. 11 3 2 6 14 18 11
GZIRA UTD 11 2 0 9 10 32 6
ZURRIEQ.W  11 1 0 10 7 44 3
Official website of Marsa Trinity  A.F.C. ©2007

Create a Free Website